top of page

Periodic PrEP - לתקופות קצובות

כמה דברים שחשוב לומר לפני שמתחילים...

קודם כל, נבהיר שבישראל מאושרת כרגע רק ההתוויה הרפואית לנטילת פרפ יומיומי.

 

יחד עם זאת, נטילת פרפ לתקופות קצובות או פרפ און דימנד סביב אירוע נקודתי (2-1-1), נחקרו ויעילותם זהה לנטילה יומיומית, בתנאי שהלקיחה מתבצעת בדיוק לפי ההנחיות, ובמקומות רבים בעולם עושים בהתוויות אלו שימוש נפוץ והם מהווים חלק ממגוון אפשרויות ההגנה הזמינות לציבור.

 

נדגיש גם כי אופן הנטילה לתקופות קצובות שונה לנשים סיסג'נדריות וגברים טרנס ביחס לגברים-סיס ונשים טרנסיות. מאחר ואינו הוכח כאפקטיבי במניעת HIV במין וגינאלי, זמן הנטילה בתחילה ובסיום עבור הגנה טובה הוא ארוך יותר בפרקטיקות מיניות אשר כוללות חדירה לנרתיק.

 

אנו ממליצים להתייעץ עם רופא המשפחה באשר לנטילת פרפ בכל אופני הנטילה ומדגישים כי נטילה שלא על פי ההנחיות המדויקות עשויה להביא להדבקה ב-HIV.

חשוב לנו להאיר את הנושא ולהנגיש לכם את המידע

בסקר הפרפ שערכתי בינואר 2024, עלה כי רבים בוחרים שלא לעשות שימוש באמצעי מניעה זה מאחר ומקיימים יחסי מין בתדירות המצדיקה נטילה יומיומית או שהיו מעדיפים לעשות בו שימוש לזמן מוגבל בתקופות של פעילות מינית מוגברת/ נסיעה לחו"ל/ אירועים מיוחדים וכו'. הניסיון מראה שככל שקיימות יותר אפשרויות זמינות לבחירה, כך גדלים הסיכויים שאדם יבחר אחת מהן להגן על עצמו. נטילה לתקופות קצובות, מאפשרת לרבים.ות יותר לראות בפרפ כאופציה רלוונטית מבלי לקחת כדור לאורך זמן.


כמו כן, בעקבות דיווחים רבים המתארים אופן נטילה שגוי וסיכוני, חשוב לנו להביא את המידע המדויק לגבי אופן נטילה זה.
 

יתרונות הנטילה לתקופות קצובות הוא כיסוי 24/7 המאפשר ספונטניות בשילוב עם הגנה מצוינת לזמן מספק עם תאריך סיום, באופן המשתלב באורח החיים ובהעדפותך.

הדבר המשמעותי ביותר לגבי מידת האפקטיביות של פרפ לתקופות קצובות הוא תזמון הנטילה והמינון הנכון של הכדורים לפני הגעה לרמת הגנה מספקת. יש לפעול בדיוק על פי ההוראות המדויקות על מנת להפחית משמעותית את הסיכון להדבקה.

אז איך באמת אמורים ליטול פרפ לתקופות קצובות?

נטילת פרפ לתקופה קצובה אפקטיבית אך ורק באופן הבא: 

יש ליטול 2 כדורי PrEP בו זמנית. בטווח של שעתיים עד 24 שעות לפני קיום יחסי המין.

נדגיש כי הגנה בסבירות גבוהה תתחיל רק שעתיים לאחר נטילת 2 הכדורים ותמשך עד 24 שעות, זאת בתנאי שתמשיכו לקחת גם המנות הבאות. 

יש להמשיך ליטול כדור אחד נוסף כל 24 שעות לאורך כל התקופה ועוד יומיים נוספים לאחר המגע המיני האחרון.


בנטילת פרפ, בכל אופן, ישנה חשיבות מכרעת לביצוע בדיקות ומעקב רפואי באופן תדיר וקבוע כל שלושה חודשים.

אין להתחיל טיפול בפרפ ללא ביצוע כל הבדיקות הדרושות ובפרט בדיקת HIV. התחלת הטיפול מותנית בקבלת תוצאה שלילית בבדיקת HIV. נטילת טיפול הפרפ לאחר הדבקה ב-HIV שטרם אובחנה, עשויה להביא לפיתוח עמידות של הנגיף לטיפול.

אין לראות במידע בסרטון זה ייעוץ רפואי או המלצה רפואית. 
מטרת הסרטון הינה מזעור נזקים לאור עדויות על שימוש שגוי ומסוכן בפרפ.
השימוש בפרפ בישראל מאושר אך ורק בנטילה יומיומית ולצד שימוש בקונדום ומעקב רפואי.
אין להתחיל טיפול בפרפ ללא ביצוע כל הבדיקות הדרושות ובפרט בדיקת HIV.
אופן נטילה שאינו על פי ההתוויה עשוי להביא להדבקה ב-HIV ופיתוח עמידויות לטיפול.
נטילת פרפ און דימנד שלא ע"פ הוראות מדויקות מהווה סיכון של ממש להדבקה ב-HIV.
אין לראות בסרטון הסברה זה מקור מידע מספק על אופן נטילת "פרפ און דימנד".
להתייעצות על שימוש בפרפ- פנה לרופא המשפחה שלך.

אמצעי מניעה נוספים

bottom of page