top of page

סטטוס אנדיטקטבל הוא קודם כל בשורה משמעותית עבור האדם החי עם HIV, המציינת שהושגה שליטה מקסימלית בוירוס. אבל הוא בשורה גם לפרטנרים המיניים ומהווה אמצעי מניעה נוסף ואפקטיבי ביותר מפני הדבקה ב-HIV.

אנדיטקטבל = לא ניתן להדביק = 100% בטוח.

UNDETECTABLE

מה זה בדיוק סטטוס אנדיטקטבל?

המשמעות המילולית – בלתי מדיד, או לא ניתן למדידה. כלומר – נשא HIV מטופל באופן רצוף וקפדני יכול בהחלט להגיע למצב זה, שבו בבדיקת דם שנלקחת כחלק מהמעקב הרפואי בנשאות, הווירוס כל כך נמוך ונחבא, שהוא לא מגיע לרמה שניתנת למדידה בבדיקות הדם. זה לא אומר שהווירוס לא קיים במקומות שלא ניתן למדוד (למשל בתוך בלוטות לימפה, במערכת העיכול, ועוד), וזה לא אומר שהמטופל הבריא, כי היום עדיין אין ריפוי ל-HIV. זה אומר שהשליטה בנשאות ה-HIV היא הכי טובה שאפשר נכון להיום, שהמטופל בסיכון נמוך מאוד למחלות הקשורות ל-HIV, ובנוסף, זה אומר שהמטופל אינו מדבק כלל ביחסי מין, במהלך לידה, וכו'. בנוסף, זה אומר שמי שהגיע ושומר על המצב הזה, יגיע לתוחלת חיים מלאה כמעט כמו של אדם ללא HIV.

איך וכמה זמן לוקח להגיע לסטטוס אנדיטקטבל?

איך זה פשוט – לקחת תרופות ולהקפיד על הטיפול. כמה זמן – תלוי באיזה מצב אותו אדם החי עם HIV התחיל את הטיפול, ובאילו תרופות הוא מטופל. אבל לרוב, עם הטיפול התרופתי היעיל הקיים כיום, אפשר להגיע לרמה בלתי מדידה של וירוס בדם כבר אחרי חודש של טיפול. זה עדיין לא מגדיר מצב אנדיטקטבל, מכיוון שאם בשלב זה המטופל יפסיק טיפול מסודר, הווירוס שוב יעלה ברמתו בדם. הגדרת מצב אנדיטקטבל, עם המשמעות שלו לגבי הדבקת אחרים, דורשת לפחות 2 בדיקות נוספות, ושהווירוס בלתי מדיד במשך 6 חודשים ברציפות.

ברגע שמגיעים לסטטוס אנדיטקטבל, האם זה מצב שנשמר לכל החיים?

מצב של אנדיטקטבל יישמר כל עוד המטופל יקפיד על הטיפול התרופתי המלא, בצורה מקסימלית, רציפה ומסודרת. במידה ומכל סיבה שהיא הטיפול יופסק (אין הכוונה לפספוס חד-פעמי), כל עוד אין ריפוי ל-HIV, רמת הווירוס שוב תעלה בדם וסטטוס אנדיטקטבל כבר לא תקף. למעשה, הגדרת סטטוס כזה מחייבת טיפול תרופתי.

זה באמת אומר שאפשר לקיים יחסי מין ללא אמצעי מניעה מבלי שתתרחש הדבקה?

כן. אדם החי עם HIV שמקפיד על טיפול קפדני, ונמצא במעקב מסודר, ומגיע למצב אנדיטקטבל, יכול לקיים יחסי מין ללא קונדום בבטחון של 100%! שבן.בת הזוג לא יידבקו ב-HIV. צריך לקחת בחשבון, שבמקרה של סיכון להדבקת אדם אחר, ההקפדה, האמון והידיעה האמיתית של סטטוס HIV חשובים ביותר, כי אי התמדה או זיוף עלול לסכן את האחר בהדבקה. כמובן יש לזכור שהקונדום מגן ממחלות מין אחרות, שחלקן נמצאות בישראל בעלייה מתמדת (עגבת למשל).

האם התרופות או הסטטוס אנדיטקטבל משפיע על מחלות מין נוספות (ביכולת ההדבקה/הידבקות או באופן שבו משפיעה המחלה)?

טיפול תרופתי ב-HIV, והגעה למצב שהמטופל הוא אנדיטקטבל, עשויים להפחית את הסיכון להדבקה במחלות מין אחרות. ככל שלאדם יש יותר ממחלה פעילה אחת הקשורה במין, יש לו יותר סיכון להידבק במחלות נוספות, ולכן שליטה במחלה אחת מפחיתה סיכון למחלות אחרות. אבל, וזה אבל מאוד גדול – הפסקת שימוש בקונדום ללא ידיעה שבן.בת הזוג אינם נשאי מחלות מין אחרות, גוררת אחריה סיכון מוגבר להידבק במחלות מין אחרות, שהקונדום יכול בקלות למנוע את ההדבקה בהן. ידוע בעולם, וגם בישראל, על עלייה במחלות מין (זיבה, עגבת ועוד) בשנים האחרונות, וחלק מזה יכול להיות מוסבר בירידה בשימוש בקונדום, מכל מיני סיבות, כולל מצב של אנדיטקטבל.

אם אני אנדיטקטבל זה אומר שאני יכול.ה להביא ילדים בלי הליכים רפואיים כמו שטיפת זרע או ניתוח קיסרי?

כן. פשוט כך. מי שמביא ילד לעולם, אם הוא.היא נשא.ית HIV במצב אנדיטקטבל, לא דורש שום הליכים מיוחדים, מלבד הקפדה מקסימלית על טיפול תרופתי רצוף וקפדני ל-HIV שישמור על סטטוס אנדיטקטבל לפני ההיריון ובמהלכו. כמובן יש ליידע את הצוות הרפואי המטפל בכל הפרטים לגבי הסטטוס והטיפול בכדי שיינתן הטיפול הטוב ביותר בזמן ההיריון, הלידה ואחריה.

יש משהו שיכול להשפיע על סטטוס האנדיטקטבל שלי, למשל: שימוש בסמים, שפעת, אלכוהול, מאמץ גופני רב, מזג אוויר וכדומה?

הדבר היחיד שמשפיע על סטטוס אנדיטקטבל הוא לקיחת תרופות אחראית, רצופה, קפדנית. כל דבר שיכול להפריע לזה, ושימוש לא מבוקר באלכוהול או סמים בהחלט עלול, יכול לפגוע בטיפול ב-HIV ובסטטוס אנדיטקטבל. מלבד זאת, האחריות האישית של המטופל – פשוט להקפיד על הטיפול, ושל הצוות הרפואי - למצוא את הטיפול הטוב ביותר לכל אדם החי עם HIV.

אמצעי מניעה נוספים

bottom of page