top of page

(2-1-1) PrEP On Demand - סביב אירוע נקודתי

כמה דברים שחשוב לומר לפני שמתחילים...

קודם כל, נבהיר שבישראל מאושרת כרגע רק ההתוויה הרפואית לנטילת פרפ יומיומי.

 

יחד עם זאת, נטילת פרפ און דימנד סביב אירוע נקודתי (2-1-1) או לתקופות קצובות, נחקרו ומראים כי יעילותה זהה לנטילה יומיומית, בתנאי שהלקיחה מתבצעת בדיוק לפי ההנחיות, במקומות רבים בעולם עושים בהתוויות אלו שימוש נפוץ והם מהווים חלק ממגוון אפשרויות ההגנה הזמינות לציבור.

 

נדגיש גם כי אופן נטילה און דימנד אינו מומלץ לנשים סיסג'נדריות וגברים טרנס, ואינו מוכח כאפקטיבי במניעת HIV במין וגינאלי, כך שאינו מיועד לשימוש בפרקטיקות מיניות אשר כוללות חדירה לנרתיק. גם נטילת טיפולים הורמונליים מסויימים עשויה להשפיע על מידת האפקטיביות של הטיפול באופן נטילה "און דימנד".

 

אנו ממליצים להתייעץ עם רופא המשפחה באשר לנטילת פרפ בכל אופני הנטילה ומדגישים כי נטילה שלא על פי ההנחיות המדויקות עשויה להביא להדבקה ב-HIV.

חשוב לנו להאיר את הנושא ולהנגיש לכם את המידע

בסקר הפרפ שערכתי בינואר 2024, עלה כי רבים בוחרים שלא לעשות שימוש באמצעי מניעה זה מאחר ואינם מקיימים יחסי מין בתדירות המצדיקה נטילה יומיומית. הניסיון מראה שככל שקיימות יותר אפשרויות זמינות לבחירה, כך גדלים הסיכויים שאדם יבחר אחת מהן להגן על עצמו. נטילה סביב אירוע נקודתי, מאפשרת לרבים.ות יותר לראות בפרפ כאופציה רלוונטית.


כמו כן, בעקבות דיווחים רבים המתארים אופן נטילה שגוי וסיכוני, חשוב לנו להביא את המידע המדויק לגבי אופן נטילה זה.
 

השיטה מומלצת כאמור במקרים של קיום יחסי מין באופן מתוכנן מראש ובתדירות נמוכה. בכל מקרה של תדירות גבוהה ו/או קיום יחסי מין ספונטניים- השיטה המומלצת היא נטילת פרפ באופן יומיומי בלבד.
 

הדבר המשמעותי ביותר לגבי מידת האפקטיביות של הפרפ און דימנד הוא תזמון הנטילה והמינון הנכון של הכדורים. יש לפעול בדיוק על פי ההוראות המדויקות על מנת להפחית משמעותית את הסיכון להדבקה.

אז איך באמת אמורים ליטול פרפ סביב אירוע נקודתי?

נטילת פרפ און דימנד (2-1-1) אפקטיבית אך ורק באופן הבא: 

יש ליטול 2 כדורי PrEP בו זמנית. בטווח של שעתיים עד 24 שעות לפני קיום יחסי המין.

נדגיש כי הגנה בסבירות גבוהה תתחיל רק שעתיים לאחר נטילת 2 הכדורים ותמשך עד 24 שעות, זאת בתנאי שתמשיכו לקחת גם המנות הבאות. 

בדיוק 24 שעות לאחר נטילת שני הכדורים הראשונים יש ליטול כדור אחד נוסף. 

בדיוק 24 שעות נוספות לאחר הנטילה השנייה, ניטול כדור נוסף ואחרון.

רוצים להאריך את התקופה? יש להמשיך ליטול כדור בכל יום באותה השעה ועוד יומיים נוספים לאחר המגע המיני האחרון.


בנטילת פרפ, בכל אופן, ישנה חשיבות מכרעת לביצוע בדיקות ומעקב רפואי באופן תדיר וקבוע כל שלושה חודשים.

אין להתחיל טיפול בפרפ ללא ביצוע כל הבדיקות הדרושות ובפרט בדיקת HIV. התחלת הטיפול מותנית בקבלת תוצאה שלילית בבדיקת HIV. נטילת טיפול הפרפ לאחר הדבקה ב-HIV שטרם אובחנה, עשויה להביא לפיתוח עמידות של הנגיף לטיפול.

אין לראות במידע בסרטון זה ייעוץ רפואי או המלצה רפואית. 
מטרת הסרטון הינה מזעור נזקים לאור עדויות על שימוש שגוי ומסוכן בפרפ.
השימוש בפרפ בישראל מאושר אך ורק בנטילה יומיומית ולצד שימוש בקונדום ומעקב רפואי.
אין להתחיל טיפול בפרפ ללא ביצוע כל הבדיקות הדרושות ובפרט בדיקת HIV.
אופן נטילה שאינו על פי ההתוויה עשוי להביא להדבקה ב-HIV ופיתוח עמידויות לטיפול.
נטילת פרפ און דימנד שלא ע"פ הוראות מדויקות מהווה סיכון של ממש להדבקה ב-HIV.
אין לראות בסרטון הסברה זה מקור מידע מספק על אופן נטילת "פרפ און דימנד".
להתייעצות על שימוש בפרפ- פנה לרופא המשפחה שלך.

אמצעי מניעה נוספים

bottom of page