top of page
  • עידו בטיש, עו"ס ומטפל

מתי כמסקס (שילוב סמים וסקס) הוא כבר טו מאץ'?

עבור רבים צריכת סמים במסיבות וביחסי מין מלווה בחוויות משמעותיות וחיוביות – תחושות של גילוי, שחרור רוחני או גופני ופריצת מחסומים וגבולות. עם זאת, בשימוש בסמים הגבול בין הגילוי, המרגש והאופורי לבין המדכדך והקודר עלול להיות דק, כך מפגש עם חלקים מאיימים בנפש עשוי להגיע בפתאומיות, או שנמצא עצמנו בתחושה של אבדן שליטה בשימוש. הנה 9 שאלות שיעזרו להבין האם צריכת סמים בסקס ובמסיבות בחייכם מאוזנת.

רבים מגיעים אלינו לטיפול או ייעוץ בבלה דואגת ומשתפים בחוויות של צריכת סמים לצד בילוי במסיבות, מפגשים חברתיים וקיום יחסי מין. לעיתים קרובות יספרו על חוויות משמעותיות וחיוביות שמלוות בתחושות גילוי ייחודיות ומרגשות, בטח במגע מיני. אותם גילויים קורים לא פעם מתוך תחושות שחרור רוחניות או גופניות, או בעזרת פריצת מחסומים וגבולות, שכפי שמתארים מתאפשרים הודות לצריכת הסמים. קיום יחסי מין מוכר בקהילה הגאה בעולם גם בשם 'כמסקס', כשבדרך כלל מדובר בסמים ממריצים ומעוררי חשק מיני הנלקחים במסיבות מאורגנות או ביתיות, בסקס בזוג או בקבוצה. התנסויות של כמסקס יעצימו לרוב את החוויה המינית, את משך הזמן ואת התחושתיות בגוף.
עם זאת, חשוב להזכיר שבשימוש בחומרים משני תודעה הגבול בין הגילוי, המרגש והאופורי לבין המדכדך והקודר יכול לעיתים להיות דק מאוד, ומפגש עם חלקים מאיימים ולא נעימים בנפש עשוי להגיע בפתאומיות. בנוסף, לא מעט שפונים אלינו מעלים בלבול בנוגע לכמסקס ולתחושת השליטה בו בחייהם. חלק מתארים מדרון חלקלק שהוביל במפתיע לאובדן שליטה ממש, כך שמוצאים עצמם משתמשים בסמים יותר מכפי שרוצים או שלא מצליחים לקיים יחסי מין ללא סמים. הגבולות או תלילות המדרון משתנים מאחד לאחד, ואפילו משתנים בין תקופות שונות בחיינו. נבהיר ונדגיש שאין דרך טובה להימנע מחציית הגבולות הללו מאשר להימנע משימוש בחומרים משני תודעה, ושלכן אנו לא ממליצים על שימוש בסמים כלל. בכתבה זו ננסה לתת כמה כיווני מחשבה וסימנים שיעזרו לשמור על איזון במידה וכבר בוחרים לקיים פרקטיקות של כמסקס או שימוש בסמי מסיבות.


חשוב.י על 9 השאלות הבאות, במידה והשבת על אחת מהן בחיוב או שהיא עוררה אצלך בלבול, לחצ.י על החץ שבצידה וקרא.י עליה בהרחבה:1.   האם אני כבר לא תמיד צורך סמים מתוך רצון והתלהבות?

2.   האם חוויתי פריצת גבול במגע ובגוף בכמסקס שהתחרטתי עליה במהלך האקט או לאחריו?

3.   האם אני מתקשה לקיים יחסי מין ללא סמים ולהפיק מהם הנאה?

4.   האם לא אפשרי עבורי לקיים פרקטיקות שגיליתי בכמסקס גם ביחסי מין ללא סמים?

5.   האם הפער בין חווית הכמסקס והסמים לבין היום יום מכביד עלי?

6.   האם התקופות בין חוויות הכמסקס והסמים בחיי נעשו קצרות יותר?

7.   האם אני מרגיש שאני עסוק בסמים וכמסקס זמן רב מדי?

8.   האם יצא לי לחוות אובדן זיכרון כתוצאה משימוש בסמים או כמסקס?

9.   האם השתמשתי בסמים באופנים אחרים משתכננתי? (כמות גדולה משתכננתי, זמן ארוך משתכננתי, סוג סמים אחר משתכננתי, מטרת שימוש אחרת משתכננתי)


בכל מקרה, בלבול בנוגע לתחושת שליטה על שימוש בסמים או על יחסי מין, ובטח על השילוב בין שניהם, יכול להיות מכביד ולעורר מצוקה נפשית. אנו מציעים לא להישאר עם הבלבול לבד, לשוחח עם אדם קרוב ולפנות לגורם מקצועי – השירות הפסיכוסוציאלי של בלה דואגת או כל שירות ייעוץ או טיפול אחר בתחום. בשירותי הטיפול של בלה דואגת אנו מציעים לך להתבונן יחד על צריכת הסמים באופן בטוח ולא שיפוטי, לסמן גבולות אישיים ולהגביר תחושה של שליטה עצמית.עידו בטיש, עו"ס מטפל, רכז השירות הפסיכוסוציאלי של בלה דואגת

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page