top of page

וגינוזיס חיידקי

מה זה?

וגינוזיס חיידקי הינו זיהום נפוץ בקרב נשים, בו מופר האיזון הטבעי של חיידקי הנרתיק. זהו הגורם הנפוץ ביותר להפרשה נרתיקית חריגה אצל נשים בכלל ובקרב נשים הרות בפרט (כחמישית מהנשים ההרות עלולות לסבול מזיהום זה במהלך ההריון).

דרכי הדבקה

הגורם המדויק למצב זה אינו ידוע אך קיימים מספר גורמים המעלים את הסיכון להתפתחות וגינוזיס חיידקי. אף שווגינוזיס חיידקי אינו מועבר באמצעות מגע מיני, מחקר משנת 2007 הראה שהשכיחות של וגינוזיס חיידקי בקרב נשים המקיימות יחסי מין עם נשים הוא גבוה יותר מאשר בקרב נשים שהזדהו כהטרוסקסואליות. ממחקרים עדכניים יותר הראו כי פרקטיקות מיניות הכוללות שימוש באביזרי מין משותפים מועדות יותר להעברה של חיידקים כגון G. Vaginalis (אחד מהחיידקים שעלולים לגרום לזיהום בנרתיק). גורמי סיכון נוספים כוללים עישון ושימוש במוצרי היגיינה נשית מסוימים.

דרכי מניעה

שטיפה של אביזרי מין משותפים, וצמצום/הימנעות מחומרים מבושמים לשימוש וגינאלי (סבון, קצף אמבטיה, שטיפה נרתיקית, דיאודורנט וגינאלי וכו') היכולים לשבש את רמת החומציות הטבעית בנרתיק.

אבחון ותסמינים

וגינוזיס חיידקי עלול להיות מלווה בהפרשה חריגה מהנרתיק (דלילה ומימית/ בעלת צבע לבן אפרפר ומלווה בריח חזק ולא נעים (בייחוד לאחר קיום יחסי מין). הזיהום אינו מלווה לרוב בגרד או גירוי של הנרתיק. אבחון המצב יעשה לפי תיאור הסימפטומים ובדיקה נרתיקית, אך כדי לשלול גורמים אחרים יידרשו לעיתים בדיקות נוספות.

טיפול

ניתן לטפל בווגינוזיס חיידקי באמצעות אנטיביוטיקה מסוגים ודרכי מתן שונים. טיפול נכון יעיל ב- 85-90% מהמקרים.

bottom of page