top of page

טיפולי הפרפ בישראל

היכרות, תפיסות ופוטנציאל

זה קרוב לשבע שנים בהן הפרפ זמין לציבור בישראל, אך נדמה שבניגוד למדינות רבות אחרות בהן הוא בשימוש, בישראל הוא אינו מצליח להביא את השינוי המיוחל ולהוריד את אחוזי ההדבקה ב-HIV.
 

בסקר ביקשנו להבין מה הם החסמים, פערי הידע הקיימים, התפיסות הרווחות בציבור והפרקטיקות ההתנהגותיות המונעים מא.נשים לעשות שימוש באמצעי מניעה זה, ומביאים לכך שרק כ-3500 איש נוטלים פרפ בישראל (ע"פ הערכות קופות-החולים) ומספר המאובחנים החדשים ב-HIV מדי שנה נותר די זהה.

מה בדקנו? בקצרה

פרפ ומחלות אחרות המועברות במין

מאז שנכנס הפרפ לשימוש בישראל ובעולם, ניכרת עלייה באבחון מחלות המועברות במין. כמעט כל מי שהשיב לסקר ולוקח פרפ ענה כי מקפיד על הבדיקות התקופתיות (וגם ציין שהחובה להיבדק באופן סדיר היא אחת המוטיבציות הגבוהות ללקיחת הפרפ).


האם לדעתכם העלייה נובעת מהאחריות הגבוהה וההקפדה של מי שנוטל פרפ להיבדק באופן קבוע ולכן גם להיות מאובחן? האם זה מהעובדה שמי שלוקח פרפ מקיים יחסי מין עם פרטנרים מרובים יותר ולרוב ללא קונדום? אולי שילוב של השניים?

פרפ און דימנד

המחקרים העדכניים ביותר בעולם מראים שנטילת פרפ און-דימנד בדיוק ע"פ ההנחיות, בטוחה ויעילה במניעת הדבקה ב-HIV בדיוק כמו נטילה יומיומית.

תוצאות הסקר מראות שרבים חושבים שאינם מקיימים יחסי מין בתדירות המצדיקה נטילת פרפ. במידה וההתוויה לנטילה און דימנד הייתה מאושרת בישראל, זה היה הופך אותו לאופציה עבורך?

image002.png

פרפ סרפינג

האם תהיה מוכן לוותר על הקונדום אם הפרטנר שלך יאמר לך שהוא על פרפ, למרות שאתה אינך על פרפ? תוצאות הסקר מראות  שדווקא אלה שאינם על פרפ אך הכי יכולים להרוויח ממנו (פרטנרים מרובים, לא משתמשים בקונדומים וכו') מעידים שלרוב התשובה שלהם תהיה "כן" (מסומנים בורוד בגרף) והם מסתמכים על הפרטנר להגנה שלהם.

עד כמה לדעתכם ל-PrEP  surfing יש השפעה על העובדה שלא ראינו ירידה משמעותית בהדבקות חדשות ב-HIV מאז שנכנס לשימוש בישראל?

image005.png
bottom of page