top of page

תנאי שימוש

הכי כיף לי שהאתר שלי משמש אותך לקבלת מידע על התנהגות מינית בריאה, ושהעצות שלי מסייעות לך לשמור על הבריאות שלך. אבל אני עדיין לא רופאה, וכל המידע שקראת פה הוא אינו תחליף לייעוץ עם רופא. כדי שהכל יהיה ברור בינינו, עורך הדין שלי (שהוא באמת עו"ד), כתב פה כמה כללים שחשוב לקרוא ולהבין לפני השימוש באתר.

המידע באתר אינו תחליף לייעוץ רפואי מקצועי
מטרת האתר הינה לשמש מקור נוסף להרחבת הידע האישי של המשתמשים באתר ואין לראות בו כמי שמספק ייעוץ רפואי, טיפולים או שירותים רפואיים כלשהם. התכנים המופיעים באתר אינם מהווים בשום אופן בין במישרין ובין בעקיפין, עצה רפואית, ו/או יעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או המלצה לטיפול ו/או תחליף לטיפול ו/או חוות דעת מקצועית, ו/או תחליף להתייעצות עם רופא. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה על אחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) - יש לפנות לקבלת טיפול רפואי אצל הרופא או הרופאה המטפלים, לחדר המיון של בית החולים הקרוב או למגן דוד אדום (באמצעות מספר החירום 101), בכל הארץ.
 

אחריות

השימוש באתר ובתוכן הכלול בו הוא על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד, ואינו מהווה, בשום מקרה, ייעוץ, הכוונה או המלצה מצד האתר. 

על המשתמש לעשות שימוש חוקי בלבד באתר ובדרך שאינה מנוגדת להוראות כל דין או תקנון זה.

 

המידע והתכנים באתר מפורסמים "כמות שהם" ("AS IS"), ולאתר ומפעיליו אין כל אחריות לגבי האמור במידע המפורסם בו. למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד בעלי האתר, מפעיליו, צוות הכותבים והעורכים ו/או כנגד המשתתפים בעריכתו בגין נזקים הנובעים משימוש באתר זה.

 

המשתמש מצהיר כי הינו האחראי הבלעדי לכל שימוש שהוא עושה באתר ו/או בהסתמכו על איזה מתכני האתר. בעצם השימוש באתר, המשתמש מוותר על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי הועד למלחמה באיידס ו/או צוות הכותבים, העורכים והיועצים של האתר.  הוועד למלחמה באיידס לא ישא באחריות כלשהי בקשר עם תוכן האתר ו/או בקשר להתאמת האתר לצרכי המשתמש.

מפעילי האתר ובעליו לא ישאו באחריות כלשהי ו/או בחבות לנזקים או וירוסים שעשויים להזיק לציוד המחשב של המשתמש כתוצאה משימוש באתר זה.

לבעלי האתר הזכות לערוך בו שינויים בכל עת ולהפסיק את הפעלתו ללא הודעה מוקדמת.

האתר ו/או מפעיליו לא נושאים באחריות כלשהי לנזק שיגרם למשתמש ו/או למאן דהו בגין שימוש במידע הניתן באתר זה ו/או בגין שימוש בשירות המוצע באתר זה וכן לא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ולרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני.

 

המשתמש מתחייב לשפות את האתר, בעליו, מפעיליו ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק, תשלום, הוצאה, אבדן רווחים או הפסד שייגרמו להם עקב מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי להפר תנאי שימוש אלה ו/או כדי להוות מעשה בלתי חוקי.

 

האתר אינו אחראי לפעילות רציפה של האתר, לזמינות כזו או אחרת או לכל הפסקת שירות, יזומה או שאינה יזומה. יתכן כי פעילות האתר תופסק אף באופן יזום לשם ביצוע פעולות כלשהן באתר או לכל מטרה אחרת שתראה נחוצה בנסיבות.

זכויות יוצרים

כל החומר המפורסם האתר זה ובכלל זה מידע, תוכן, תוכנות, תמונות, צלילי שמע, וידאו, עיצוב, גרפיקה, טקסטים, מוסיקה, וכל חומר המצוי בפרסומות באתר מוגן באמצעות זכויות יוצרים, והינו הנכס הבלעדי של הוועד למלחמה באיידס בלבד. חל איסור לעשות שימוש כלשהו בתוכן כלשהו ו/או בזכות היוצרים ו/או בקניין הרוחני של האתר, ובכלל זה חל איסור להפעיל, במישרין או בעקיפין, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.  

מדיניות פרטיות

 שימושך באתר מהווה הסכמה מצדך כי האתר יאסוף, ישמור וישתמש במידע הנוגע לשימוש שלך באתר (להלן: "נתוני הגלישה"). 

 

 הנך מאשר כי ידוע לך שנתוני הגלישה נאספים ונשמרים באופן אוטומטי במאגר המידע של האתר במהלך שימושך באתר. איסוף נתוני הגלישה ושמירתו ייעשו על-פי בחירת האתר בעזרת "עוגיות" (cookies)  ו/או בכל אמצעי חוקי אחר, קיים או עתידי, על פי בחירת האתר. 

 

נתוני הגלישה כוללים, בין היתר, מידע שעניינו סוג הדפדפן איתו גלשת, כתובת ה- IP שלך, כתובת URL, מיקומך הגיאוגרפי, שעות ומשך השימוש, היסטוריית השימוש, איזה מידע חיפשת, באיזה מידע ותוכן עיינת ובמשך כמה זמן, מאיזה אתרים הגעת לאתר ולאיזה אתרים גלשת מהאתר, על איזה קישורים לחצת וכל נתון גלישה אחר הקשור בשימוש באתר. 

 

הנך מסכים כי החברה תשמור את נתוני הגלישה ללא מגבלת זמן ותעשה שימוש בנתוני הגלישה, כולם או חלקם, על-פי בחירתה, שימוש לצורך שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר בכל דרך שהאתר יימצא לנכון, ולרבות לצורך פניה אישית מהאתר אליך, לצורך הצגת תוצאות ותוכן ספציפיים הרלוונטיים לדעת האתר לגביך, לצורך התאמת הפרסומת המוצגות לך באתר, לצורך התאמת המוצרים והשירותים המוצעים לך באתר ולצורך כל פעולה אחרת שעשויה לשפר ולייעל את חווית הגלישה באתר, על-פי שיקול דעתה.

קישורים והפניות

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צד שלישי כלשהו (להלן: "אתרי צד שלישי"). אין לראות בקישורים אלו המלצה לשימוש בהם. הוועד למלחמה באיידס לא יהיה אחראי לתוכן הקיים באתרי צד שלישי ו/או למדיניות הפרטיות שלהם ו/או למהימנות המידע המתפרסם בהם ו/או לכל נושא אחר הקשור לאתרי צד שלישי.

המשתמש פוטר בזה את הוועד למלחמה באיידס מכל אחריות בקשר עם השימוש בקישורים האמורים. כמו כן, מובהר, כי אין לראות בקיומה של הפנייה לאתר אחר, לרבות בכל פרסומת שמופיעה באתר, כהמלצת ביחס לאתר האחר ו/או לחברה הקשורה אליו ו/או למוצרים ו/או שירותים שנמכרים על ידם. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הוועד למלחמה באיידס בקשר לתוכן באתר האחר.
 

הרשת מלאה באתרי מידע שונים, שלא על כולם ניתן ומומלץ לסמוך. בלה דואגת שתקבלו את המידע האמין והמדויק ביותר, ומזמינה אתכם להכיר את עשרת הכללים לשימוש במידע רפואי באינטרנט

עדכון תנאי השימוש

בלה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש ללא הודעה מראש. מומלץ להתעדכן מדי פעם בתנאי השימוש המפורסמים בעמוד זה. 

bottom of page